TKI 9 - Navigace

9.1 Obecná navigace

(a) Základy navigace

(b) Sluneční soustava

– sezónní a zdánlivý pohyb slunce

(c) Země

– velká a malá kružnice, loxodroma, ortodroma

– zeměpisná šířka a délka

– použití souřadnic zeměpisné délky a šířky k určení polohy

(d) Čas a převody času

– zdánlivý čas

– UTC, LMT

– standardní čas, datová hranice

– definice východu a západu slunce, občanské svítání a soumrak

(e) Směry

– sever zeměpisný, magnetický a kompasový

– deviace kompasu

– magnetické póly, isogony, vztah mezi magnetickým a zeměpisným severem, deklinace

(f) Vzdálenosti

– jednotky používané pro měření vzdáleností a výšek v letecké navigaci, námořní míle, statutární míle, kilometry, metry a stopy

– převody jednotek

– převod námořních mil a kilometrů a stupně zeměpisné délky a šířky

(g) Magnetické pole, kompasy

– všeobecné principy

– Zemský magnetismus

– rozložení magnetického pole Země na horizontální a vertikální složku, variace

– roční změna deklinace

(h) Magnetismus letounu

– výsledná magnetická pole

– důležitost ochrany kompasu před blízkostí magnetických materiálů

(i) Mapy

– obecné vlastnosti různých typů projekcí

– přímá Mercatorova projekce

– Lambertova konformní kuželová projekce

(j) Zobrazení poledníků, rovnoběžek, loxodromy a ortodromy

– Přímá Mercatorova projekce

– Lambertova konformní kuželová projekce

(k) Používání běžných leteckých map

– zakreslování pozic

– metody označení měřítka a profilu (topografická mapa ICAO)

– dohodnuté symboly a značky

– měření tratí a vzdáleností

– zakreslování kurzů a vzdáleností

(l) Navigace výpočtem (dead reckoning)

– trať, kurz

– rychlost větru

– indikovaná (IAS), kalibrovaná (CAS) a pravá vzdušná rychlost (TAS)

– rychlost vůči zemi

– vypočítaný čas příletu (ETA)

– snos větru, úhel snosu, oprava kurzu

(m) Použití navigačního počítadla

– rychlost, čas, vzdálenost

– spotřeba paliva

– převody jednotek

– rychlosti

– rychlost a směr větru, úhel snosu

– skutečná výška

(n) Výpočet rychlostního trojúhelníku

– kurz

– rychlost vůči zemi

– rychlost větru

– trať a úhel snosu

(o) Měření prvků v navigaci výpočtem

– výpočet nadmořské výšky

– určení správné rychlosti

(p) Navigace za letu

– využití pozorování a jeho aplikace při srovnávací navigaci

– navigace za letu, využívání bodů k aktualizaci navigačních údajů

– oprava rychlosti vůči zemi

– opravy odchylek od trati

– výpočet rychlosti a směru větru

– oprava vypočítaného času příletu (ETA)

 

9.2 Radionavigace

(a) Základy teorie šíření radiových signálů, antény

– základní charakteristiky

– šíření vln, šíření na frekvenčních pásmech

– radiová zařízení

(b) Pozemní zaměřovač VKV (DF – direction finder)

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení

(c) Všesměrový radiomaják NDB/ADF

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení

(d) VOR

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení

(e) DME

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení

(f) Radar, pozemní radar

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení

(g) Odpovídač sekundárního přehledového radaru

– základní pojmy, interpretace

– kódy a módy odpovídače

(h) GPS, GNSS, Glonass, Galileo

– základní pojmy, interpretace

– pokrytí, dosah

– chyby a přesnost

– faktory ovlivňující dosah a přesnost zařízení