TKI 8 - Všeobecné znalosti letounu

8.1 Drak a systémy, elektrické systémy, pohonná jednotka a nouzové vybavení

(a) Navrhování systémů, zatížení, namáhání, údržba

– zatížení a kombinace zatížení vyskytujících se na konstrukci letadla

(b) Drak letadla

(c) Křídla, ocasní plochy a řídící plochy

– návrh a konstrukce

– konstrukční prvky a materiály

– namáhání

– strukturální omezení

(d) Řídící plochy

– návrh a konstrukce

– konstrukční prvky a materiály

– namáhání a aeroelastické jevy

– strukturální omezení

(e) Hydraulika

(f) Hydromechanika: základní principy

(g) Hydraulické systémy

– hydraulická kapalina: druhy a vlastnosti, omezení

– systémové komponenty: návrh, provoz, režimy se zhoršenými podmínkami provozu, indikace a výstrahy

(h) Přistávací zařízení, kola, pneumatiky a brzdy

(i) Přistávací zařízení

– druhy a použité materiály

(j) Zatáčení příďového kola: návrh a provoz

– typy a materiály

– systémové komponenty: návrh, provoz, indikace a výstrahy

(k) Kola a pneumatiky

– druhy a provozní omezení

(l) Řídící plochy

– mechanické nebo elektrické ovládání

– řídicí systémy a mechanické součásti

– součásti systému: návrh, ovládání, indikace a varování, režimy se zhoršenými podmínkami provozu a zaseknutí

(m) Sekundární prvky řízení letu

– systémové komponenty: návrh, provoz, režimy se zhoršenými podmínkami provozu, indikace a výstrahy

(n) Systém odmrazování

– typy a provoz (odmrazování čelního skla a pitotovy trubice)

(o) Palivový systém

(p) Pístové motory

– systémové komponenty: návrh, provoz, režimy se zhoršenými podmínkami provozu, indikace a výstrahy

(q) Elektrický systém

– obecně a definice

– stejnosměrný proud: napětí, proud, odpor, vodivost, Ohmův zákon, síla a práce

– střídavý proud: napětí, proud, amplituda, fáze, frekvence a odpor

– sériové a paralelní zapojení elektrických obvodů

– magnetické pole: účinky v elektrickém obvodu

(r) Baterie

– typy, charakteristiky a omezení

– nabíjení baterií, charakteristiky a omezení

(s) Statická elektřina: všeobecně

– základní principy

– vybíječe statické elektřiny

– ochrana před rušením statickou elektřinou

– účinek blesku na letoun a jeho systémy

(t) Generátor: výroba proudu, distribuce a využití

– generátory stejnosměrného proudu: typy, konstrukce, provoz, režimy se zhoršenými podmínkami provozu, indikace a výstrahy

– generátory střídavého proudu: typy, konstrukce, provoz, režimy se zhoršenými podmínkami provozu, indikace a výstrahy

(u) Elektrické komponenty

– základní prvky: základní principy spínačů, jističů a relé

8.2 Pístový motor

(a) Všeobecně

– základy čtyřdobého spalovacího motoru

– základní konstrukce

– příčiny předzápalu a klepání motoru

– výkon motoru v závislosti na otáčkách

(b) Chlazení motoru

– vzduchové chlazení

– konstrukce motorového krytu a deflektorů chlazení

– konstrukce a použití klapek krytu motoru

(c) Karburátorový a vstřikovací systémy, regulace směsi

– konstrukce karburátoru a vstřikovacího čerpadla

– způsoby udržování správného směšovacího poměru

– činnost trysek a akceleračního čerpadla

– vliv výšky

– ruční regulace směsi, předcházení klepání

– systém sání

– zamrzání karburátoru, využití horkého vzduchu

– systémy vstřikování, principy a činnost

(d) Systém chlazení motoru

– vzduchové chlazení

– konstrukce motorového krytu a deflektorů chlazení válce

– konstrukce a použití klapek krytu motoru

– teploměr hlav válců

(e) Systém mazání motoru

– funkce a způsoby mazání

– systémy mazání

– způsoby oběhu oleje

– požadavky na olejové čerpadlo a čistič

– jakosti a třídy olejů

– kontrola tlaku a teploty oleje

– způsoby chlazení oleje

– rozpoznání nesprávných činností olejového systému

(f) Systém zapalování

– principy magnetového zapalování

– konstrukce a funkce

– účel a princip zdvojeného zapalování

– kontrola provozuschopnosti, rozpoznání nesprávné funkce

– provozní postupy k zamezení znečištění zapalovací svíčky

(g) Směs

– názvosloví

– funkce regulace směsi

– použití, indikace správného nastavení

– vliv nastavení směsi na spotřebu a výkon motoru

– nouzové postupy, chybné nastavení směsi

(h) Vrtule

– názvosloví

– převod výkonu motoru na tah

– účel a konstrukce vrtule s pevnými listy

– síly působící na listu vrtule

– změna otáček vrtule se změnou rychlosti letu

– účinnost tahu v závislosti na otáčkách

– účel a konstrukce stavitelné vrtule

– úinnost bloku regulace konstantních otáček

– účinek změn v nastavení listů vrtule

– účinek režimu mlýnku

(i) Výkonnost a zacházení s motorem

– postupy spouštění a bezpečnostní opatření

– rozpoznání nesprávných činností

– zahřívání, kontroly výkonu a systémů

– omezení tlaku a teploty oleje

– omezení teploty hlav válců

– kontroly zapalování a ostatních systémů

– omezení výkonu

– předcházení rychlým změnám výkonu motoru

– použití regulace směsi

8.3 Přístroje

(a) Přístrojové vybavení obecně

(b) Tlakové snímače

– různé typy

– provoz a charakteristiky

(c) Snímání teploty

(d) Palivoměry, spotřeboměry

(e) Ukazatele polohy

(f) Otáčkoměry

(g) Měření tlaku a teploty

(h) Aerometrické přístroje

– rychloměr

– pravá vzdušná rychlost (TAS)

– indikovaná rychlost (IAS)

– kalibrovaná rychlost (CAS)

– rychlost vůči zemi (GS)

– variometr

– výškoměr   

– standardní tlak, nastavení výškoměru

– poruchy přístrojů

– zablokování snímačů tlaku (statický tlak, celkový tlak)

– výška nad zemí (QNE)chyba

– letové hladiny (QFE)chyba

– nadmořská výška (QNH)

– oblastní QNH

8.4 Kompas

– magnetické pole Země

– kompas s přímým čtením

8.5 Gyroskopické přístroje

(a) Základní principy a konstrukce

– definice

– drift gyroskopických přístrojů, chyby

– kontrola správné funkce

(b) Zatáčkoměr

(c) Umělý horizont

(d) Směrový setrvačník

8.6 Komunikační systémy

(a) Vysílání VHF, UHF, SATCOM

– základní principy, dosah, omezení a použití

(b) Hlasová komunikace

– definice a použití

(c) Výstražné systémy

(d) Varování před pádem

(e) Radiovýškoměr

(f) Výstražné systémy sledování chodu motoru

(g) Integrované systémy („obrazovky“)