TKI 6 - Provozní postupy

6.1 Provoz letadel: ICAO Annex 6, všeobecné požadavky
(a) Definice
(b) Použitelnost

6.2 Postupy spojené se zvláštními druhy provozu

6.3 Omezení hluku

(a) Postupy pro omezení hluku
(b) Vliv letových postupů na hluk (odlet, cestovní let a přiblížení)

6.4 Neoprávněný vstup na dráhu (značení a signály)

6.5 Požár a kouř
(a) Požár karburátoru
(b) Požár motoru
(c) Požár v kabině a pilotním prostoru (výběr hasících látek podle požární klasifikace a používání hasicích přístrojů)
(d) Kouř v pilotním prostoru a kabině cestujících (účinky a opatření, která mají být přijata)

6.6 Střih větru, microburst
(a) Vliv a rozpoznání během odletu a příletu
(b) Opatření pro vyhnutí se a opatření během setkání s jevem

6.7 Turbulence v úplavu
(a) Příčina
(b) Důležité parametry
(c) Opatření přijatá při křižování provozu, během vzletu a přistání

https://www.easa.europa.eu/sites/default/files/dfu/EASA-sunny-swift-flight-instructor-issue7-CS.pdf

https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/73114/F6-BP-2017-Prihoda-David-turbulence_v_uplavu.pdf?sequence=-1

http://www2.it.cas.cz/~uruba/docs/Aero/Turbulence_49.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=KXlv16ETueU

6.8 Nouzové a bezpečnostní přistání
(a) Definice
(b) Příčina
(c) Informování cestujících
(d) Evakuace
(e) Činnost po přistání

6.9 Kontaminovaná vzletová a přistávací dráha
(a) Druhy kontaminace
(b) Vypočítané tření povrchu a koeficient tření

6.6 Střih větru, microburst

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Pozorování a předpovídání rizikových situací
Včasné zpozorování a rozeznání meteorologických jevů, které se mohou se střihem větru sdružovat je pro pilota zásadní krok ke správnému a včasnému zakročení proti kontaktu s downburstem. Pilot má díky tomu možnost se nebezpečí vyhnout a divertovat na jiné letiště, či provést přiblížení na vhodnější dráhu či v příhodnějším čase. I kdyby se pilot rozhodl pokračovat sestup nebo vzlet bez změny, kvalitní rozpoznání mu umožní lépe závažnost situace vyhodnotit a při průletu střihem větru náležitě provést potřebné postupy.

Tato viditelná meteorologická „vodítka“ jsou:
– silný, nárazovitý přízemní vítr, zejména v okolí letišť, ležících v blízkosti hor, nebo komplexů vysokých budov
– oblaky Ac len (Altocumulus lenticularis) značící přítomnost stojatých vln
– virga – srážky vypadávající z konvekční oblačnosti a vypařující se před dopadem na zem (potenciální přítomnost sestupného proudu)

– oblak Cb arc či Cb tub, pohybující se před konvekčním oblakem ve výšce spodní základny oblačnosti

– oblasti zvířeného vzduchu na zemi, zejména pokud formují jakýsi prstenec
s horizontální osou (potenciální přítomnost downburstu)
– ukazatele směru větru (větrné rukávy) na letišti vlají různými směry v důsledku downburstu nebo orografického střihu větru
– bouřky, které jsou vždy nositelkami významného počasí a potenciální zdroje silných střihů větru uvnitř bouřky a na rozhraní výtoku studeného vzduchu


K provádění závěrů na základě pozorování vypsaných meteorologických jevů je dobré znát letiště a meteorologické podmínky v jeho okolí, aby byla pilotova rozhodnutí co nejadekvátnější dané situaci. Případné výstrahy před bouřkami vydávané letištěm slouží k uvědomění pilotů a umožňují jim dělat včasná rozhodnutí a být lépe připraveni na kontakt se střihem větru a i jinými nebezpečnými meteorologickými jevy, doprovázejícími bouřky.

Microburst, jsou intevzivní větry, které sestupují z dešťových mraků, dopadnou na zem a fanoušci horizontálně vystupují. Mikrobursy jsou krátkodobé, obvykle trvají od asi 5 do 15 minut a jsou relativně kompaktní, obvykle ovlivňují plochu o průměru 1 až 3 km (asi 0,5 až 2 mil). Často jsou, ale ne vždy, spojeny s bouřkami nebo silnými dešti. Mikrobursy způsobují náhlou změnu směru nebo rychlosti větru – podmínky známé jako střih větru – pro letouny při vzletu a přistání představují zvláštní riziko, protože pilot je konfrontován s rychlým a neočekávaným posunem od větru do větru.

Thunderstorm microburst (Left) Vzduch, který tvoří mikroburst, je zpočátku „zatčen“ vzhůru silou updraftů bouře a poté se kaskáduje dolů ve vysokorychlostním úzkém sloupci (méně než 4 km nebo v průměru 2,5 mil). (Správně, vsazené) Mikrobursy jsou pro letadla velmi nebezpečné a mohou způsobit velké škody na zemi. Při nepřítomnosti pozorovatelů lze mikroburstové poškození často odlišit od poškození tornáda přítomností „hvězdného výbuchu“ ničení vyzařujícího z centrálního bodu.

Ve vyprahlých oblastech se déšť běžně spojený s mikroburdy často vypaří dříve, než věno dorazí na zem; výsledné suché mikrobursy neprodukují žádné viditelné vodítko k jejich přítomnosti. Mokré mikrobury, typické pro vlhčí oblasti, jsou obvykle doprovázeny viditelnou dešťovou šachtou. Výboje mohou být detekovány moderním meteorologickým radarem a větrnými senzory na zemi. Mechanika mikroburstových jevů není dosud zcela objasněna. Jejich existenci poprvé pozoroval v roce 1974 meteorolog T. Theodore Fujita a od té doby byly identifikovány jako příčina několika leteckých nehod.

 

https://www.britannica.com/science/microburst/

http://learntoflyblog.com/2017/01/30/weather-operational-factors-of-thunderstorms-and-microbursts/