TKI 4 - Komunikace

4.1 Spojení VFR – definice

(a) Význam a důležitost souvisejících výrazů

(b) ATS zkratky

(c) Skupiny Q-kódu jednotně používané v radiotelefonní (RTF) komunikaci vzduch-země

(d) Kategorie zpráv

 

4.2 Obecné provozní postupy

(a) Vysílání písmen

(b) Vysílání číslic (včetně informací o hladině)

(c) Vysílání času

(b) Způsob vysílání

(e) Standardní slova a fráze (včetně příslušné RTF frazeologie)

(f) Radiotelefonní volací znaky pro letecké stanice, včetně použití zkrácených volacích značek

(g) Radiotelefonní volací znaky pro letadla, včetně použití zkrácených volacích značek

(h) Předání komunikace

(i) Zkouška vysílání, stupnice čitelnosti

(j) Náležitosti pro potvrzování zpráv jejich opakováním (readback)

 

4.3 Příslušné termíny z meteorologických zpráv (VFR)

(a) Počasí na letišti

(b) Předpověď počasí

 

4.4 Činnost v případě ztráty spojení

 

4.5 Pilnostní a tísňové postupy

(a) Pilnost (definice, frekvence, sledování pilnostního provozu, pilnostní signály a zprávy)

(b) Tíseň (definice, frekvence, sledování tísňových frekvencí, tísňové signály a zprávy)

4.6 Základní principy šíření signálu VHF a přidělování frekvencí