TKI 3 - Meteorologie

3.1 Atmosféra – složení, rozměry, vertikální členění

(a) Struktura atmosféry

(b) Troposféra

 

3.2 Teplota vzduchu

(a) Definice a jednotky

(b) Vertikální rozložení teploty

(c) Přenos tepla

(d) Vertikální teplotní gradient, stabilita a nestabilita

(e) Vývoj inverzí a typy inverze

(f) Teploty měřené v blízkosti zemského povrchu, přízemní efekt, denní a sezónní variace, vliv oblaků a účinek větru

 

3.3 Atmosférický tlak

(a) Barometrický tlak

(b) Izobary

(c) Změna tlaku s výškou

(d) Snížení tlaku na střední hladinu moře

(d) Vztahy mezi středy tlakových útvarů na povrchu a nad zemí

 

3.4 Hustota vzduchu

(a) Vztah mezi tlakem, teplotou a hustotou

(b) ISA

 

3.5 Standardní atmosféra ICAO

 

3.6 Měření výšky

(e) Názvosloví a definice

(f) Výškoměr a jeho nastavení

(g) Výpočty

(h) Vliv zrychleného proudění vzduchu v důsledku reliéfu terénu

 

3.7 Vítr

– definice a měření větru

 

3.8 Základní příčina větru

a) tlakový gradient, Coriolisova síla a gradient větru

b) změny větru v třecí vrstvě

c) účinky sbíhavosti a rozbíhavosti