TKI 2 - Lidská výkonnost

2.1 Lidský faktor v letectví, základní pojmy

(a) Jak se stát způsobilým pilotem

 

2.2 Základy letecké psychologie a zdravotní péče

(a) Atmosféra

– složení

– fyzikální zákony vztahující se k vlastnostem plynu

(d) Dýchací a oběhové soustavy

– potřeba okysličování tkání

– funkční anatomie

– hlavní formy hypoxie a anémie

– zdroje, účinky a opatření proti účinkům oxidu uhličitého

– protiopatření a hypoxie

– příznaky hypoxie

(g) Zrychlené dýchání – hyperventilace

(h) Vliv přetížení na oběhový systém

(i) Hypertenze a choroby srdeční

 

2.3 Člověk a prostředí

(a) Centrální, periferní a autonomní nervová soustava

(b) Zrak

– funkční anatomie

– zorné pole, centrální a periferní vidění

– binokulární a monokulární vidění

– podněty při monokulárním vidění

– noční vidění

– vizuální skenování a rozpoznávací techniky, důležitost sledování okolí

(c) Sluch

– stavba sluchového ústrojí

– rizika pro sluch za letu

– ztráta sluchu

(d) Rovnováha

– Stavba rovnovážného ústrojí

– Pohyb a zrychlení

– Nevolnost z pohybu

(e) Integrace smyslového vnímání

– Prostorová dezorientace: formy, rozpoznání a vyhýbání se

– Iluze: formy, rozpoznání a vyhýbání se

– fyzický původ

– fyziologický původ

– psychologický původ

– Problémy při přiblížení a přistání

 

2.4 Zdraví a hygiena

(a) Osobní hygiena: osobní fyzická zdatnost

(b) Tělesný rytmus a spánek

– narušení rytmu

– příznaky, účinky a jejich zvládání

(c) Problematické oblasti pro piloty

– běžná lehká onemocnění včetně chřipky a nachlazení, gastrointestinální poruchy

– plynová embolie / dekompresní nemoc a barotrauma (potápění s přístrojem)

– obezita

– stravovací návyky

– infekční onemocnění

– výživa

– různé toxické plyny a materiály

(d) Otravy

– předepsanými léky

– tabákem

– alkoholem a drogami

– kofeinem

– vlastním podáním léků

 

2.5 Základy letecké psychologie – proces zpracování informací

(a) Pozornost a bdělost

– selektivní pozornost

– rozptýlená pozornost.

(b) vnímání

– iluze

– subjektivní vnímání

– procesy vnímání

(c) paměť

– smyslová paměť

– pracovní nebo krátkodobá paměť

– dlouhodobá paměť se začleněním procedurální paměti (dovednosti)

 

2.6 Základy letecké psychologie – lidský faktor a spolehlivost

(a) Spolehlivost lidského chování

(b) Vznik chyby: sociální prostředí (skupina, organizace)

 

2.7 Základy letecké psychologie – rozhodování

(a) Koncepty rozhodování

– struktura (fáze)

– omezení

– hodnocení rizik

– praktická aplikace

 

2.8 Základy letecké psychologie – vyhýbání se chybám a řízení: kokpit management

(a) Zvyšování povědomí o bezpečnosti

– uvědomování si rizik spojených s tímto prostorem

– situační povědomí

(b) Komunikace: verbální a neverbální komunikace

 

2.9 Základy letecké psychologie – Lidské chování

(a) Osobnost a postoje

– osobní rozvoj

– vlivy prostředí

(b) Rozpoznání nebezpečných postojů (sklony k chybám)

 

2.10 Základy letecké psychologie – přetížení člověka a nevytíženost

(a) Rozrušení

(b) Stres

– definice

– úzkost a stres

– účinky stresu

(c) Zvládání únavy a stresu

– druhy, příčiny a projevy únavy

– účinky únavy

– techniky zvládání únavy a stresu

– zdravotní a kondiční programy