TKI 1 - Letecké právo a postupy ATC

1.1 Mezinárodní právo: zvyklosti, dohody, organizace

 

1.2 Mezinárodní úmluva o civilním letectví (Chicagská dohoda), Doc. 7300/6

(a) Všeobecné zásady a uplatňování úmluvy

(b) Let nad územím smluvních států

(c) Státní příslušnost letadla

(d) Prostředky pro zjednodušení letecké navigace

(e) Podmínky, které musí být u letadel splněny

(f) Mezinárodní normy a doporučené postupy

(g) Platnost osvědčení a průkazů způsobilosti

(h) Oznamování odlišností

(i) Část II – Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO), cíle a skladba

 

1.3 Annex 8: Letová způsobilost letadel

(a) Předmluva a definice

(b) Osvědčení letové způsobilosti

 

1.4 Annex 7: Státní příslušnost a poznávací značky letadel

(a) Předmluva a definice

(b) Společné a rejstříkové značky

(c) Osvědčení o zápisu do rejstříku a státní příslušnost letadla

 

1.5 Annex 1: Způsobilost leteckého personálu

(a) Definice

(b) Příslušné části Přílohy 1 ve spojení s částí FCL a částí MED

 

1.6 Annex 2: Pravidla létání

(a) Základní definice

(b) Uplatňování pravidel létání

(c) Všeobecná pravidla (vyjma provozu nad vodou)

(d) Pravidla pro let za viditelnosti

(e) Signály a zakročování proti civilním letadlům

 

1.7 Provoz letadel, letové postupy, Doc. 8168-ops/611, svazek 1

 

1.8 Postupy pro nastavení výškoměru, včetně ICAO doc. 7030 – regionální doplňkové postupy

(a) Základní požadavky (vyjma tabulek)

(b) Postupy použitelné pro provozovatele a piloty (vyjma tabulek)

 

1.9 Postupy pro nastavení odpovídače sekundárního radaru, včetně ICAO doc. 7030 – regionální doplňkové postupy

(a) Provoz odpovídačů

(b) Frazeologie

 

1.10 Annex 11: Letové provozní služby, Doc. 4444 – postupy pro letové navigační služby a uspořádání letového provozu

(a) Definice

(b) Všeobecná ustanovení pro letové a provozní služby

(c) Vizuální rozestupy od provozu v blízkosti letiště

(d) Postupy pro letištní službu řízení

(e) Radarové služby

(f) Letová informační a pohotovostní služba

(g) Frazeologie

(h) Postupy pro nouzové situace, ztrátu spojení a nepředvídatelné okolnosti

 

1.11 Annex 15: Letecká informační služba

(a) Úvod, základní definice

(b) AIP, NOTAM, AIRAC a AIC

 

1.12 Annex 14, svazky I a II: Letiště

(a) Definice

(b) Údaje o letištích: podmínky na pohybové ploše a s ní spojená zařízení

(c) Vizuální prostředky pro navigaci (ukazatelé a návěsti, značení, světla, znaky, markery)

(d) Vizuální prostředky pro značení překážek

– značení objektů

– světelné značení objektů

(e) Vizuální značení označující plochy s omezeným používáním

(f) Nouzové a jiné služby

– záchranná a požární služba

– služba řízení provozu na odbavovací ploše

 

1.13 Annex 12: Pátrání a záchrana

(a) Základní definice

(b) Provozní postupy

– postupy pro PIC na místě nehody

– postupy pro PIC v případě zachycení tísňového vysílání

(c) Pátrací a záchranné signály

– signály plavidlem

– vizuální signální kód země – vzduch

– signály vzduch – země

 

1.14 Annex 17: Ochrana mezinárodního civilního letectví před protiprávními činy

(a) Všeobecně: předmět a cíle

 

1.15 Annex 13: Odborné zjišťování příčin leteckých nehod a incidentů

(a) Základní definice

(b) Použitelnost

 

1.16 Národní předpisy

Národní předpisy a odchylky od příslušných příloh ICAO a nařízení EU