Navigační příklady

KURZ LETADLA

 • KURZ LETADLA – K / Heading – HDG
 • KURZ ZEMĚPISNÝ – Kz / Heading True – HDG(T)
 • KURZ MAGNETICKÝ – Km / Heading Magnetic – HDG(M)
 • KURZ KOMPASOVÝ – Kk / Heading Compas – HDG(C)

DEKLINACE – ( D ) nebo ( VAR )

Magnetická deklinace (Variation – VAR) je úhel mezi magnetickým a zeměpisným poledníkem.

 • ZÁPADNÍ deklinace W nebo ( – ) když se magnetický pól nachází západně od zeměpisného severního pólu.
 • VÝCHODNÍ deklinace E nebo ( + ) když se magnetický pól nachází východně od zeměpisného severního pólu.
 • IZOGONA – čára spojující místa se stejnou hodnotou magnetické Deklinace
 • AGONA – Křivka spojující místa s nulovou deklinací.

DEVIACE – ( d )

Magnetická deviace (Deviation – d) je rozdíl mezi severem magnetickým a severem kompasovým.

 • ZÁPADNÍ deviace W nebo ( – ) když je směr kompasového severu západně od magnetického severu.
 • VÝCHODNÍ deviace E nebo ( + ) když když je směr kompasového severu východně od magnetického severu.
 • Seřizování kompasů se říká kompenzace kompasu a jejím výsledkem je deviační tabulka nebo graf.

INKLINACE

 • Úhel který svírá magnetická siločára se zemským povrchem
 • V našich zeměpisných šířkách dosahuje hodnoty 65 stupňů

 

VZOREC PRO VÝPOČET KURZŮ

↙ ( + ) ↖    ↙ ( + ) ↖

Kz  +/- D  Km  +/- d  Kk

↘ ( – ) ↗     ↘ ( – ) ↗

Kz=226° / D=4°W / d=-3° / Km=? Kk=?

Kz=084° / D=-8° / d=+5° / Km=? Kk=?

Kz=359° / D=5°E / d=-4° / Km=? Kk=?

Kz=011° / D=+2° / d=+3° / Km=? Kk=?

Kz=183° / D=6°W / d=-2° / Km=? Kk=?

 

Km=054° / D=+4° / d=-5° / Kz=? Km=?

Km=136° / D=5°W / d=+1° / Kz=? Km=?

Km=325° / D=+7° / d=-3° / Kz=? Km=?

Km=233° / D=-2° / d=-6° / Kz=? Km=?

Km=289° / D=°E / d=+2° / Kz=? Km=?

 

Kk=210° / D=1°W / d=-8° / Kz=? Km=?

Kk=048° / D=+2° / d=+5° / Kz=? Km=?

Kk=015° / D=-5° / d=+2° / Kz=? Km=?

Kk=063° / D=2°W / d=-4° / Kz=? Km=?

Kk=096° / D=3°E / d=+1° / Kz=? Km=?